Pogoji uporabe in politika zasebnosti

Z uporabo te spletne strani potrjujete, da ste prebrali in razumete pogoje, ki jih je podjetje Avto Kveder d.o.o. določilo v spodnjem besedilu, se z njimi strinjate in jih boste spoštovali. Če pogojev zaradi kakršnihkoli razlogov ne morete sprejeti, vas prosimo, da spletnega mesta ne uporabljajte. Omenjeni pogoji se občasno lahko tudi spreminjajo.

 

Pogoji uporabe

Vsebino dostopno na naši spletni strani zagotavlja podjetje Avto Kveder d.o.o. in so namenjene izključno za informativne namene. Podjetje Avto Kveder d.o.o. si prizadeva, da vsebino na svoji  spletni strani vseskozi osvežuje, vendar pod nobenim pogojem ni nikomur odškodninsko odgovorno zaradi dostopa ali uporabe informacij objavljenih na spletni strani.

Vsebina na tej spletni strani in vse pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami, so v lasti podjetja Avto Kveder d.o.o. ali z njo povezanih pravnih oseb in poslovnih partnerjev. Zato brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Avto Kveder d.o.o. si ali drugega zakonitega imetnika pravic, ne smete kopirati, reproducirati, ponovno objavljati, prenašati, spreminjati ali distribuirati vsebin objavljenih ne tej spletna stran.

Spletna stran podjetja Avto Kveder d.o.o vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani, ki jih ne more nadzorovati, zato ni odgovorno za vsebino teh strani. Vaše dostopanje do drugih spletnih mest in uporaba njihovih vsebin, izdelkov ali storitev, ki jih le-ta ponujajo, tako potekajo izključno na lastno odgovornost.

Pogoji uporabe se urejajo in razlagajo skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

Politika zasebnosti

Varstvu osebnih podatkov posvečamo veliko skrb, zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in veljavno nacionalno zakonodajo.

 

1. Podatki o upravljavcu podatkov

 

Naziv: Avto Kveder d.o.o.
Sedež: Obrtniška ulica 1, 1225 Lukovica
Davčna številka: SI 56210183
Matična številka: 6126740000
Spletni naslov: https://www.avtokveder.com
Naslov e-pošte: info@avtokveder.com
Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: info@avtokveder.com

2. Katere vrste podatkov zbiramo in obdelujemo

V okviru opravljanja svoje dejavnosti podjetje zbira in obdeluje predvsem naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Podatki o stranki, kot so kontaktni podatki, podatki o posamezniku kot vozniku ali uporabniku vozila ter podatki o stanju podanih privolitev za obdelovanje osebnih podatkov.

 • Podatki o vozilu v lasti ali uporabi stranke, ki so povezani s posamezno stranko oziroma so lahko del digitalne servisne knjižice, ali drugih evidenc v zvezi z vozilom.

 • Podatke o pogodbenem razmerju, opravljenih storitvah, nakupih in financiranju ter korespondenci, ki se vodi v povezavi s posamezno stranko.

 • Podatki o izvajanju trženjskih aktivnosti v povezavi s posameznikom.

 • Tehnični podatki, ki jih družba obdeluje v sklopu varovanja premoženja družbe ali preprečevanja gospodarske škode, prevar in goljufij ter ustreznosti in varnosti delovanja informacijskega sistema.

Vaše osebne podatke zbiramo zlasti, kadar:

 • obiščete našo spletno stran, ki lahko uporablja piškotke ali druge sledilce,

 • nas kontaktirate prek spletnega obrazca, e-pošte, telefona, obiska v naših poslovalnicah ali na kakršen koli drug način,

 • sodelujete v nagradni igri ali na dogodku ali se prijavite na naše e-sporočila,

 • kupite nadomestne dele, drugo blago ali opravite servis, tehnični pregled, registracijo vozila, pranje vozila ali drugo storitev, ki jo izvajamo,

 • odgovorite na eno od naših anket o zadovoljstvu,

 • z nami komunicirate na družbenih omrežjih, tudi prek gumbov “Všeč” in “Deli” na straneh podjetja na Facebooku in Instagramu, kar lahko vodi do zbiranja in izmenjave osebnih podatkov med družbenimi omrežji in nami.

Podatke o vas lahko pridobimo tudi prek drugih partnerskih podjetij, seveda z vašo privolitvijo, kadar to zahtevajo predpisi.

 

3. Nameni obdelave in pravne podlage

Avto Kveder d.o.o. stremi k minimizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje pogodbe, zakonskih obveznosti ali zakonitega interesa družbe.

Avto Kveder d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke strank prvenstveno za namene sklenitve in izpolnjevanja pogodbenega razmerja oziroma izvedbe posamezne storitve: izvedbo tehničnega pregleda in registracije vozila, zavarovanje vozila, servisiranje vozila, nakup rezervnih delov in druge morebitne poprodajne storitve, izvedbo tehničnega pregleda in registracije vozila, uveljavljanje garancijskih in reklamacijskih zahtevkov, spremljanje zadovoljstva stranke in podobno. Podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja storitev in izdelkov, preverjanja zadovoljstva strank ter organizacije promocijskih dogodkov (nagradne igre,…).

3.1. Obdelava podatkov na podlagi pogodbenega odnosa, zakonskih obveznosti upravljavca ali zakonitega interesa upravljavca

Primarna podlaga za pridobitev in obdelovanje osebnih podatkov je predvsem pogodbeno oziroma obligacijsko razmerje, ki upošteva nacionalno davčno zakonodajo ter predpise s področja varstva potrošnikov, predpise s področja motornih vozil in varnosti prometa, predpise s področja splošne varnosti proizvodov ter poslovnih zahtev proizvajalca vozila.

Če posameznik, ki želi skleniti s podjetjem poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh podatkov oz. se ne bo strinjal z obdelavo podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje poslovnega razmerja, ima Avto kveder d.o.o. ob manjkajočih bistvenih podatkih, možnost, da pogodbenega razmerja ne sklene oziroma storitve ne opravi. Za odstop od poslovnega razmerja in/ali zadržanje izvedbe storitve v primerih, ko niso bili posredovani vsi nujni podatki, družba ni odškodninsko odgovorna.

Osebne podatke družba obdeluje tudi zaradi zakonitega interesa, ki ga v zvezi z izvajanjem dejavnosti ima. Med te aktivnosti se lahko uvrščajo vse ali samo nekatere od naštetih:

 • pošiljanje sporočil z vsebino, ki se nanašajo na produkte in storitve družbe,

 • izvedba nujnih servisnih ukrepov,

 • obdelava podatkov s ciljem izboljšanja produktov in storitev,

 • za identifikacijo in preprečitev gospodarske škode ali goljufij,

 • za namene ugotavljanja učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja,

 • za zagotovitev varnosti informacijskih sistemov.

3.2. Obdelava podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na privolitvi stranke, ki družbi omogoča uporabo podatkov za celovito obravnavo stranke, obveščanje o dogodkih, posebni personalizirani in segmentirani ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi podjetja družbe, kar se izvede na podlagi podatkov o izkazanih interesih, opravljenih storitvah, izvedenih aktivnostih vzorčenja ter anketiranja strank, statistične obdelave podatkov o strankah, ugotavljanja uporabe storitev ter drugih raziskav trga.

Če stranka ne poda privolitve za posamezen namen, ga poda delno ali privolitev prekliče, bo podjetje Avto Kveder d.o.o. takšno stranko obveščal le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja.

Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za nakup ali sklenitev pogodbe. Če se stranka odloči, da je ne želi podati, oziroma jo pozneje prekliče, to nikakor ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja s podjetjem Avto Kveder d.o.o.

Vedno velja zadnja podana privolitev. Če stranka na izjavi ne navede datuma, velja datum prejema privolitve v družbi oz. datum vnosa privolitve v IT-sistem družbe. Če stranka z novo/poznejšo privolitvijo ne prekliče že danih privolitev (npr. pusti okence prazno), se šteje, da je predhodna privolitev še veljavna.

 

Namen obdelave Pravna podlaga
Da vam omogočimo spletno naročanje na čiščenje vozila, hitri servis, ki ste jih zahtevali preko spletnega obrazca, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov, za  namen in čas vzpostavitve kontakta ter izvedbe naročene storitve. Vaša vnaprejšnja privolitev za  obdelavo podatkov za namen izvedbe storitve na vašo zahtevo, kolikor bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na vašo zahtevo.
Da vas lahko obveščamo o aktualnih novostih in ugodnostih družbe na vaš elektronski naslov )ali SMS) na podlagi prijave preko spletnega obrazca »Prijava na e-novice« (elektronske novice), kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov. Vaša vnaprejšnja privolitev za obdelavo podatkov za namen pošiljanja elektronskih novic ali obvestil vse do preklica.
Da se lahko izvede vaše naročilo za nakup poprodajnih storitev vezanih na popravilo in/ali vzdrževanje vašega vozila po postopkih poprodaje ter v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

Za izvedbo različnih diagnostičnih in drugih pregledov vozil ter tehničnih poročil.

Za izvedbo registracije ali tehničnega pregleda vozila.

Obdelava vašega naročila ali zahtevka za izvedbo storitve/sklenitev pogodbe poteka na podlagi pogodbe med vami in družbo.
Za namen izboljšanja kakovosti poprodajnih/prodajih storitev upravljavca in tako izboljšanja zadovoljstva strank preko preverjanja zadovoljstva stranka v prodajnem in poprodajnem procesu (Preverjanje zadovoljstva vključuje kontaktiranje stranke v zvezi z opravljeno storitvijo in obdelava povratnih informacij (rezultatov anket – ocen in komentarjev) z informacijo o nadaljnjem ukrepanju. Na podlagi zakonitega interesa družbe, ki je v spremljanju in izboljšanju kakovosti poprodajnih/prodajnih storitev in tako izboljšanje zadovoljstva strank.
Za namen neposrednega trženja – splošno obveščanje

Za namen neposrednega trženja – posredovanje ponudb oblikovanih glede na vaše interese. Za ta namen se lahko uporabijo analitične metode, vključno s profiliranjem, ki omogočajo vrednotenje vaših interesov.

Na podlagi zakonitega interesa le v obsegu, kot to dovoljujejo veljavni zavezujoči predpisi.

Vaša vnaprejšnja informirana privolitev, pri čemer vedno velja vaša zadnja podana privolitev.

Če stranka z novo/poznejšo privolitvijo ne prekliče že danih privolitev, se šteje, da je predhodna privolitev še veljavna.

Za odgovor na vaše morebitne zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Na podlagi zakonskih obveznosti.
Za organizacijo in izvedbo nagradnih iger, dogodkov Na podlagi pogodbe (sprejema pravil).

4. Spletne strani, elektronska pošta in spletna družbena omrežja

Spletna stran podjetja Avto Kveder d.o.o. je javno dostopna in namenjena informiranju širše javnosti, komuniciranju s strankami, omogoča pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti. Obiskovalci spletne strani se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in kako želite stopiti v stik z družbo in katera brezplačna interaktivna orodja boste uporabljali. Pri uporabi brezplačnih interaktivnih orodij uporabnikov ni mogoče identificirati.

Posameznik lahko na podjetje Avto Kveder d.o.o. oz. na elektronske naslove, objavljene na tej spletni strani, naslovi tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. Ob obisku spletne strani, se na spletnem strežniku namestijo piškotki, v skladu z vašo privolitvijo.  V Obvestilu o piškotkih na spletni strani je potrebneje predstavljeno, kateri piškotki se uporabljajo, kdaj se namestijo in kako se jih upravlja.

5. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen uvoznikom in proizvajalcem posameznih vozil,  kadar je to potrebno za izvedbo vašega naročila ali pogodbe ali zahteve ali če za posredovanje obstaja druga utemeljena pravna podlaga za namene, kot so navedeni v točki 3.

Sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci storitev in zastopniki posameznih znamk za zagotavljanje IT sistemov, računovodskih storitev, intervencijskih storitev in mobilnosti, komunikacije z vami (kot npr. klicni centri, agencije za organizacijo dogodkov), izvajanje študij, logistike in drugih aktivnosti prodaje in poprodaje (npr. vleka okvarjenih vozil, nadgradnja vozil, itd), nudenje marketinških storitev. Ti ponudniki storitev ne smejo obdelovati podatkov za lastne namene in so z njimi sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov, na podlagi katerih so zavezani k varovanju zaupnosti ter spoštovanju in varovanju osebnih podatkov. Določeni podatki so skladno z veljavnimi nacionalnimi zakonskimi zahtevami ali na njihovo zahtevo posredovani državnim organom in nosilcem javnih pooblastil.

6. Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje glede na merila posamezne kategorije osebnih podatkov. Vaši osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani ali nadalje obdelovani, oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe. Zaradi zakonskih obvez se podatki v večini primerov hranijo 10 let od zadnje opravljene storitve.

Osebni podatki se lahko hranijo tudi do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa. Osebni podatki se po izpolnitvi obdelav oz. po poteku roka hrambe izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Če se podatki hranijo na podlagi podane izrecne privolitve, se bodo hranili do preklica privolitve. Ko posameznik privolitev prekliče, upravljavec njegovih podatkov za ta namen ne uporablja več. Upravljavec pa dokazilo o posameznikovi privolitvi hrani še toliko časa, kot je to nujno potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti ali obrambo njegovih zahtevkov.

7. Pravice strank

Kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, lahko uveljavljate naslednje pravice:

 • dostop do osebnih podatkov, kar vključuje vpogled, prepis in kopiranje;

 • popravek ali dopolnitev nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov;

 • izbris osebnih podatkov, če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani; če so bili zbrani ali obdelani nezakonito; če stranka prekliče privolitev; ali če tako določa zavezujoč predpis;

 • omejitev obdelave v zvezi z njo, ter

 • prenos podatkov, če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, kadar je to tehnično izvedljivo.

Prav tako lahko stranka kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca. V primeru, da se podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, se v primeru ugovora ne obdelujejo več za te namene. Če se osebni podatki obdelujejo za druge namene, upravljavec preneha z obdelavo, razen če dokaže svoje zakonite interese za obdelavo, ki prevladajo nad interesi stranke. Za namene, za katere obdelava poteka na pravni podlagi privolitve, lahko stranka svojo privolitev kadarkoli prekliče in zahteva, da se njeni podatki trajno ali začasno prenehajo uporabljati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Omenjene pravice lahko uveljavljate z zahtevkom, ki ga naslovite na Avto Kveder d.o.o., Obrtniška ulica 1, 1225 Lukovica, podate ustno na zapisnik na sedežu podjetja, lahko pa zahtevo pošljete po elektronski pošti na kontaktni naslov: info@avtokveder.com

Kadar tako določajo splošni pogoji in pripadajoča izjava o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za pogodbo, ki ste jo sklenili, ali privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki ste jo podali, lahko svoje zahtevke naslovite tudi na skupnega upravljavca osebnih podatkov, kot je npr. uvoznik vozil posamezne znamke. Na enak način lahko stranka tudi spremeni želeni način komunikacije (telefon, naslov, elektronska pošta). Uveljavljate lahko tudi svojo pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tako da svoj zahtevek naslovite na Informacijskega pooblaščenca RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, če menite, da se vaši podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

8. Končne določbe

Avto Kveder d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev Politike zasebnosti za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Politika zasebnosti je na voljo na sedežu družbe, vseh poslovnih enotah družbe in na spletnih straneh http://www.avtokveder.com/pogoji-uporabe-politika-zasebnosti/.

Za vse, kar ni posebej določeno s Politiko zasebnosti ali s pogodbo, veljajo določila veljavne zakonodaje.

Lukovica, 27. 8. 2023

Avto Kveder d.o.o.

Pogoji uporabe in politika zasebnosti | Copyrights 2024 © Avto KVEDER, Vse pravice pridržane | Made with 💚 by JU3 spletna agencija