PODALJŠEVANJE VELJAVNOSTI PROMETNEGA DOVOLJENJA

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • da je za vozilo, za katerega se mora opraviti tehnični pregled, po opravljenem takem pregledu, izdan potrjen zapisnik, ki ni starejši od 30 dni,
  • da je za registrirano vozilo ugotovljeno, da se njegovi podatki, vpisani v prometno dovoljenje in listino o homologaciji vozila, ujemajo z dejanskim stanjem,
  • če je vozilo registrirano, da ni preteklo več kot 30 dni od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja.

Predložiti morate tudi:

  • Fizične osebe: osebni dokument (če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še pooblastilo lastnika vozila),
  • Pravne osebe: statistični obrazec (AJPES), sklep sodišča, žig, davčna številka.
Copyrights 2020 © Avto KVEDER, Vse pravice pridržane Made with 💚 by JU3 spletna delavnica.