LETNA DAJATEV ZA UPORABO CEST

Letna dajatev za uporabo cest je opredeljena v Zakonu o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. Njena višina je določena v Uredbi o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Plačujejo jo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila. Letne cestna dajatve ni potrebno plačevati, za traktorje,traktorske priklope, kolesa z motorjem in lahke priklope. Lastnik motornega oziroma priklopnega vozila letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu pred postopkom izdaje prometnega dovoljenja.

Plačilo letne dajatve je običajno za eno leto, lahko pa je tudi za krajše obdobje od enega leta.

Pravne osebe lahko letno dajatev poravnavajo po predračunu za izdelavo predračuna se obrnite na naše referentke na telefonski številki 01 / 72 – 36 – 844.

Izdaja dvojnika prometnega dovoljenja

Namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega veljavnega prometnega dovoljenja se izda novo prometno dovoljenje (dvojnik). V primeru, da je vozilo odjavljeno iz prometa, se izda potrdilo iz evidence vozil, ki nadomešča odjavljeno prometno dovoljenje.

Lastnik vozila, za katerega je bil izdan dvojnik prometnega dovoljenja, mora najdeno pogrešano prometno dovoljenje vrniti registracijski organizaciji, na uničenje:

  • Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
  • Pravna oseba: Postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba
  • V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja je potrebno:

  • predložiti prometno dovoljenje,
  • predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu,
  • skleniti avtomobilsko zavarovanje,
  • plačilo cestne dajatve,
  • veljavno vozniško dovoljenje.

Predložiti je potrebno tudi:

  • Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
  • Pravna oseba: Postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Pogoji uporabe in politika zasebnosti | Copyrights 2024 © Avto KVEDER, Vse pravice pridržane | Made with 💚 by JU3 spletna agencija