ODJAVA VOZILA

Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:

  • je vozilo uničeno,
  • je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila,
  • je vozilo ukradeno,
  • je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo,
  • je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi (enim letom za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike, starodobna vozila),
  • je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.

Opomba: Registrske tablice z izbranim delom označbe ostanejo lastniku v primeru vpisanem pod prvo in peto točko. V primeru odjave vozila, ki gre v nadaljnjo prodajo, se serijske registrske tablice deponirajo za največ 30 dni, razen v primeru, ko gre za registrske tablice z izbranim delom označbe, katere obdrži dosedanji lastnik.

Stranka mora pri odjavi vozila podati izjavo o lokaciji vozila ali predložiti potrdilo o razgradnji vozila, ki ga prejme na pristojnem
prevzemnem mestu za izrabljena vozila.

Pogoji uporabe in politika zasebnosti | Copyrights 2024 © Avto KVEDER, Vse pravice pridržane | Made with 💚 by JU3 spletna agencija