IZVOZNE REGISTRSKE TABLICE

Izvozne registrske tablice so posebne registrske tablice, namenjene začasni uporabi vozila izven meja domače države. Izdajo se lastnikom vozil, ko vozilo zapusti državo, v kateri je registrirano, in se odpelje v drugo državo ali pa se prodaja v tujini. Izvozne registrske tablice omogočajo vozniku zakonito vožnjo vozila izven meja svoje domače države, dokler vozilo ni registrirano v ciljni državi ali dokler se ne izvede prodaja. Dotične tablice so običajno začasne narave in imajo določeno veljavnostno obdobje, po katerem je potrebno vozilo ustrezno registrirati v ciljni državi ali pa se morajo tablice vrniti pristojnim organom v državi izvora. Običajno so označene s posebnimi oznakami, ki kažejo, da gre za začasno uporabo vozila v tujini.

Poleg zgoraj navedenega se izvozne registrske tablice pogosto uporabljajo tudi pri izvozu vozil iz tovarne ali pri prevozu vozil med državami v tranzitu. V teh primerih se tablice uporabljajo za začasno označitev vozila, dokler ne doseže cilja ali dokler se ne registrira v ciljni državi.

V Sloveniji so izvozne registrske tablice izdane vozilom, ki so namenjena izvozu iz države ali začasni uporabi v tujini.

Veljavnost izvoznih registrskih tablic

Izvozne registrske tablice se izdajo za najmanj 5 dni in največ do 30 dni, njihove veljavnosti pa ni mogoče podaljšati. Če potrebujete tudi zeleno oz. mednarodno karto, se vozilo na izvozne registrske tablice registrira za najmanj 15 dni.

Za izdajo izvoznih registrskih tablic je potrebno predložiti

  • osebni dokument (fizična oseba) ali druga veljavna listina, opremljena s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, lahko tudi potni list oz. vozniško dovoljenje. Postopke vezane na ZMV (pravna oseba) lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba,

  • tuje ali slovensko prometno dovoljenje (tuje prometno dovoljenje v primeru, da vozilo nima slovenskega prometnega dovoljenja, ima pa slovensko homologacijo). V primeru, da vozilo še ni bilo odjavljeno iz prometa tudi registrske tablice,

  • potrdilo o skladnosti oz. soglasje k registraciji (homologacijo – A, B, DA, DB, SA, SB, SC, SD),

  • dokazilo o lastništvu (račun oz. kupoprodajna pogodba na novega kupca, v primeru, da vozilo še ni prepisano na tujca),

  • pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Pogoji za registracijo vozila

  • opravljen oz. veljaven tehnični pregled,

  • sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti,

  • plačana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

  • veljavno vozniško dovoljenje (za kategorijo vozila navedenega v prometnem dovoljenju).

Pri nas lahko opravite tehnični pregled (za vse kategorije vozil), plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu, sklenete zavarovalno polico, opravite vse postopke vezane na dvig izvoznih tablic oz. registracijo vozila.

Pogoji uporabe in politika zasebnosti | Copyrights 2024 © Avto KVEDER, Vse pravice pridržane | Made with 💚 by JU3 spletna agencija