Zamenjava registrskih tablic

Registrske tablice se zamenjajo za nove:

  • kadar je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uničena
  • kadar postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne

 

Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se lahko izda nova enaka registrska tablica.

 

Za zamenjavo registrskih tablic je potrebno predložiti:

  • izjavo lastnika vozila , da so bile registrske tablice izgubljene ali ukradene
  • prometno dovoljenje
  • osebni dokument vpogled za fizično osebo oz. dokazilo o registraciji pravne osebe, obvestilo o razvrstitvi in žig za pravne osebe