Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Za podaljšanje registracije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. opravljen tehnični pregled, ki ni starejši od 30 dni

  2. da se podatki, vpisani v prometno dovoljenje in listino o homologaciji ujemajo z dejanskim stanjem

  3. če je vozilo registrirano, da ni preteklo več kot 30 dni od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja

  4. tehnični pregled opravljen v EU ne sme biti starejši več kot 30 dni od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja

 

Predložiti morate tudi:

 

  1. fizične osebe: osebni dokument (če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še pooblastilo lastnika)

  2. pravne osebe: statistični obrazec (AJPES), sklep sodišča, žig, davčna številka