Plačilo letne dajtve za uporabo vozil

Letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (cestno takso) plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila.

Letne dajatve ni potrebno plačevati, za traktorje, traktorske priklope, kolesa z motorjem in lahke priklope. Lastnik motornega oziroma priklopnega vozila letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu pred postopkom izdaje prometnega dovoljenja.

Plačilo letne dajatve običajno za eno leto, lahko pa je tudi za krajše obdobje od enega leta.

 

<p style=\"\\&quot;margin-bottom:\" 0cm\\\"=\"\"> Pravne osebe lahko letno dajatev poravnavajo po predračunu za izdelavo predračuna se obrnite na referentke na telefonski številki 01/7236 - 844.