Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila mora vozilo odjaviti pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:

  • je vozilo uničeno
  • je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila
  • je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo
  • je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi (enim letom za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivale priklope, starodobna vozila)
  • poteče zavarovalna pogodba ali letna pristojbina

 

Registrske tablice z izbranim delom označbe ostanejo lastniku.

V primeru odjave vozila, ki gre v nadaljnjo prodajo, se serijske registrske tablice deponirajo za največ 15 dni, razen v primeru, ko gre za rt z izbranim delom označbe, katere obdrži dosedanji lastnik.

Stranka mora pri odjavi vozila podati izjavo o lokaciji vozila in predložiti potrdilo razgradnji vozila, ki ga prejme na pristojnem prevzemnem mestu za izrabljena vozila.