Izdaja preizkusnih tablic

Potrdilo za preizkusne tablice se izda največ za pet dni:

  • za nova predelana in nova vozila
  • za prevoz vozil na tehnični pregled
  • za vozila od kraja nakupa do stalnega prebivališča

 

Prošnji za izdajo preizkusnih tablic je potrebno priložiti na vpogled:

  • izjavo lastnika, da je vozilo tehnično brezhibno
  • vlogo na predpisanem obrazcu
  • dokaz o izvoru in lastništvu vozila
  • odjavljeno prometno dovoljenje (za rabljeno vozilo) oz. račun za novo vozilo
  • polico zavarovanja avtomobilske odgovornosti
  • osebni dokument za fizične osebe
  • obvestilo AJPES-a o razvrstitvi po dejavnosti in žig za pravne osebe