Sprememba lastništva

Spremembo lastništva vozila je potrebno prijaviti v 15 dneh.

 

Novi lastnik mora pridobiti novo prometno dovoljenje. Registrske tablice ostanejo na vozilu (izjema so registrske tablice z izbranim delom označbe, ki jih prejšnji lastnik odstrani in novi lastnik pridobi nove registrske tablice).

 

Novi lastnik mora skleniti NOVO ZAVAROVANJE.

 

ZA SPREMEBO LASTNIŠTVA VOZILA JE POTREBNO PREDLOŽITI:

  • prometno dovoljenje oz. ustrezno potrdilo, če je le to izgubljeno ali ukradeno
  • listine ob spremembi lastništva vozila (račun, pogodba, sklep ali drug ustrezen dokument o prenosu lastništva)
  • fizične osebe: osebni dokument (če opravljate registracijo/ spremembo lastništva za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete  še OVERJENO POOBLASTILO kupca oz. prodajalca)
  • pravne osebe: statistični obrazec (AJPES), sklep sodišča, žig, davčna številka, pooblastilo